Scholen

schoolbezoekBezoek aan het Verwonderlab

Een bezoek aan het Verwonderlab past heel goed in het curriculum van uw school. In het Verwonderlab leren kinderen veel over kunst en trainen zij hun creativiteit. Regelmatig bezoeken schoolklassen het Verwonderlab. Zowel kleuterklassen, de onderbouw als de bovenbouw kunnen uit de voeten.

Gastlessen

Voor scholen verzorgen wij ook gastlessen op school zelf resulteren in een kunstwerk. Zo verzorgen we inspirerende lessen over de volgende kunstenaars:

  • Sculpturen van Karel Appel (2 uur)
  • Gaudi (2 uur)
  • Panamarenko (2 uur)
  • Jeroen Bosch (2 uur)
  • Tabak&Naus (2 uur)
  • Lessenreeks 'Mona Lisa's Pretpark' van 2x1,5 uur en 1x2uur rondom Leonardo da Vinci. Deze lessenreeks sluit aan bij Technieklessen.

da-vinci-invention-automobile-carDe activiteiten kunnen aangepast aan een bepaald thema. Zo hebben we ingespeeld op thema's als 'Lente' en 'Raar maar waar'. Ook voeren we in overleg met een school een workshop uit, die resulteerde in een heuse expositie.