Voor scholen

schoolbezoek

Bezoek aan het Verwonderlab

In het Verwonderlab zijn groepen van scholen van harte welkom. Een bezoek stimuleert leerlingen tot anders kijken en stimuleert de creativiteit. Het kan een verrassend onderdeel zijn in het curriculum of van een project. Het Verwonderlab sluit aan bij de filosofie van het ontdekkend leren. In het Verwonderlab leren kinderen veel over kunst en trainen zij hun creativiteit. Regelmatig bezoeken schoolklassen het Verwonderlab. Zowel kleuterklassen, de onderbouw als de bovenbouw kunnen uit de voeten.

Praktisch
Een bezoek aan het Verwonderlab kan 1 uur tot een hele middag duren. Bij een bezoek aan het Verwonderlab gaan we ervan uit dat er begeleiding van school aanwezig is (1 begeleider voor 5 kinderen).

Gastlessen

Voor scholen verzorgen wij ook gastlessen op school. Die kunnen zelfs resulteren in een kunstwerk. Zo verzorgen we inspirerende lessen over de volgende kunstenaars:

  • Sculpturen van Karel Appel (2 uur)
  • Gaudi (2 uur)
  • Panamarenko (2 uur)
  • Jeroen Bosch (2 uur)
  • Tabak&Naus (2 uur)
  • Lessenreeks 'Mona Lisa's Pretpark' van 2x1,5 uur en 1x2uur rondom Leonardo da Vinci. Deze lessenreeks sluit aan bij Technieklessen.

da-vinci-invention-automobile-carDe activiteiten kunnen aangepast aan een bepaald thema. Zo hebben we ingespeeld op thema's als 'Lente' en 'Raar maar waar'. Ook voerden we in overleg met een school een workshop uit, die resulteerde in een heuse expositie.

Integratie Verwonderlab op school
Een bezoek aan het Verwonderlab kan een onderdeel zijn van een lessenreeks of project. Het Verwonderlab kan activiteiten voor uw school organiseren of u hierin ondersteunen. Zo kunnen we lesbrieven en materialen beschikbaar stellen of voorstellen doen voor activiteiten.

Voorbeeld lessenreeks: Mona Lisa's Pretpark
Deze lessenreeks is heel geschikt om aandacht in het curriculum te besteden aan techniek en creativiteit. In deze lessen gaan de kinderen aan de hand van de uitvindingen van Leonardo da Vinci een werkend mini-pretpark maken met bewegende attracties. De lessenreeks bestaat uit 3 lessen. De eerste en tweede les duren elk een uur en de derde les duurt 2 uur. In les 1 maken de kinderen kennis met de uitvindingen van Leonardo da Vinci en gaan ze zelf manieren verzinnen om iets te laten bewegen. In les 2 maken de leerlingen een ontwerp van een pretpark-attractie. Ze denken daarbij na over de aandrijving, de materialen en het esthetische ontwerp. Les 3 is een praktijkles, waarin de leerlingen de attracties gaan maken. Het project kan worden afgesloten met een expositie of demonstratie van het werkende pretpark op school.

Filosofie
Bij het Verwonderlab geloven we dat in het onderwijs voor de 21ste eeuw aspecten als creativiteit en nieuwsgierigheid een prominentere plaats moeten krijgen. Lucas, Claxton en Spencer (2013) hebben een poging gedaan om die aspecten te operationaliseren. Naast vasthoudendheid, discipline en samenwerken gaat het om de volgende aspecten:

  • Verbeelding, waaronder het spelen met mogelijkheden, het leggen van verbindingen en het toestaan en gebruiken van intuitie
  • Nieuwsgierigheid, waaronder het verbazen, verkennen en onderzoeken

Door de opzet en de keuze van de experimenten komen deze aspecten in het Verwonderlab aan de orde. De leerlingen ontwikkelen hun verbeelding en nieuwsgierigheid.